Transformatie | Commercieel vastgoed | Hot

De enorme leegstand van commercieel vastgoed is al jaren lang een actueel onderwerp. De aanloop om hiervoor een oplossing te bedenken was erg lang. Met name de leegstand van kantoorruimte wordt gezien als een maatschappelijk probleem. Ongeveer de helft heeft inmiddels het label structurele leegstand (3 jaar of langer). Ook wanneer de economie flink gaat aantrekken lossen we deze leegstand niet op. Door nieuwe kantoorconcepten zal de ruimtebehoefte per medewerker verder afnemen waardoor er ook in de toekomst minder kantoorruimte nodig is om in de ruimtebehoefte te voorzien.

De leegstand kunnen we dus aanmerken als een structureel probleem. Een van de oplossingen om leegstaande ruimte aan de markt te onttrekken is het transformeren van leegstaande gebouwen. Mede door de crisis heeft deze tendens een vlucht genomen. In de afgelopen jaren daalde de prijzen van leegstaand vastgoed aanzienlijk waardoor de business case van een transformatie sluitend werd. Door de aantrekkende woningmarkt van de afgelopen  2 á 3 jaar werd dit alleen maar makkelijker. Inmiddels zien we dat door deze laatste ontwikkeling en door de toegenomen vraag naar transformatie objecten de prijzen voor leegstaande gebouwen weer oplopen.

Bijna in iedere gemeente in Nederland is transformatie aan de orde. We denken als snel aan het transformeren van kantoorruimte naar studentenwoningen maar transformatie is veelomvattend. Inmiddels zijn er mooie resultaten geboekt en zien we dat transformatie van een leeg gebouw een enorme boost kan geven aan het gebied waar zo’n gebouw staat.

Amsterdam voert ook hier de boventoon maar inmiddels timmeren meerdere steden goed aan de weg. In 2016 werd ruim 800.00 vierkante meter kantoorruimte aan de markt onttrokken ten behoeve van transformatie en herontwikkeling (studentenhuisvesting, appartementen, hotels, horeca, of een combinatie van functies). Herontwikkeling (sloop / nieuwbouw) is inmiddels ook een goed alternatief en kan een enorme positieve invloed hebben op de waarde van het leegstande vastgoed. Met name in Rotterdam hebben we de afgelopen twee jaar gezien dat de sloop van een bestaand leeg kantoorgebouw en nieuwbouw met bijvoorbeeld een woontoren de waarde van het lege vastgoed enorm omhoog stuwt.

Transformatie is ‘hot’ en blijft ‘hot’.