Valuation & Advice

Wenst u inzicht in de marktwaarde, potentie of het rendement van uw vastgoed? Als ‘real estate experts’ weten wij wat er speelt in de markt en welke mogelijkheden dat biedt. Wij delen graag die kennis en ervaring met u om u verder te helpen met uw vastgoedvraagstuk. Persoonlijk contact en commitment staan daarbij voorop.

Valuation

Wij kunnen uw vastgoed voor uiteenlopende doeleinden taxeren, waaronder ten behoeve van de jaarrekening, financiering, aan- of verkoop, fiscale vraagstukken en planschade. Onze expertises bevinden zich daarbij op het gebied van kantoren en bedrijfsruimten (waaronder nadrukkelijk logistiek), woningbouw, maatschappelijk vastgoed en (her)ontwikkelvastgoed.

Onze waarden zijn betrouwbaar en onafhankelijk en u kunt ervan op aan dat wij de navolgende speerpunten centraal stellen:

  • Een hoge kwaliteit;
  • een snelle doorlooptijd;
  • één aanspreekpunt;
  • commitment;
  • én: afspraak is afspraak.

Wij hanteren hoge eisen aan onze taxaties en verrichten onze taxaties conform de richtlijnen van de RICS en NRVT. Voor het inschatten van een reële waarde maken we nadrukkelijk gebruik van de kennis en ervaring van onze collega’s van Investments en Agency en van de door ons verzamelde data op het gebied van vastgoedtransacties en ontwikkelingen in de markt.

Advice

Bij aan- of verkooptrajecten, een mogelijke alternatieve aanwending of bij het vaststellen van de juiste vastgoedstrategie, denken wij graag met u mee. In de vorm van scenario-analyses, marktverkenningen en waarde-indicaties, maken wij voor u inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn van uw vastgoed en kunnen we u ondersteunen in de besluitvormingstrajecten.

Hierbij betrekken we nadrukkelijk de context en denken graag met u mee bij het formuleren van de vraagstelling. Bij het behandelen van de inhoudelijke vastgoedvraagstukken schakelen wij indien nodig met onze collega’s van investments en agency om alle benodigde kennis en ervaring voor uw vraagstuk in te kunnen zetten.

 

Vrijblijvend advies?

Heeft u een waardering nodig of wilt u graag een vastgoedvraagstuk aan ons voorleggen? Klik dan hier voor een kennismaking.