Advice

De naam van deze business line zegt het al: wij bieden vastgoedadvies ‘op maat’. Dat gaan gaan om uiteenlopende vraagstukken. Meestal gaat het om advisering bij aanhuur of aankoop, het waarderen van vastgoed, of het initiëren of begeleiden van transformatietrajecten.

Aanhuur/aankoop

Het verwerven van de juiste huisvesting is voor veel eindgebruikers een enorme uitdaging. De afgelopen jaren was er sprake van een ‘gebruikersmarkt’. Dit lijkt ideaal, maar het enorme aanbod zorgt ook voor ondoorzichtigheid. Hoe weet u als gebruiker of u de beste keuze heeft gemaakt tegen de beste prijs en condities? Ook belangrijk: hoe weet u zeker dat de wederpartij in staat is om aan de verplichtingen te voldoen? Als expert in commercieel vastgoed ontzorgen wij u graag tijdens uw aanhuur- of aankooptraject. Kies voor optimale ondersteuning en profiteer van onze kennis en ervaring.

Waarderen van vastgoed

Een goede taxatie vormt de basis van uw onderhandelingspositie. Léon de Lobel is gecertificeerd bij Stichting VastgoedCert en NRVT. Hij is hiermee bevoegd om taxaties van commercieel vastgoed uit te voeren. Door de kennis die wij dagelijks ‘in het veld’ opdoen, stellen wij de actuele marktwaarde van uw vastgoed op adequate wijze vast. In lijn met uw situatie en wensen voeren wij een taxatie (al dan niet in samenwerking met een van onze partners) uit.

Broker opinion

Soms is een volledige taxatie niet nodig. Het vaststellen van de marktwaarde op basis van een zogenaamde broker opinion behoort daarom eveneens tot de mogelijkheden. Deze broker opinion geeft goed inzicht in de actuele waarde van uw vastgoed en is uitermate geschikt voor interne beleidsbeslissingen. Voor het verkrijgen van een financiering is echter altijd een volledige taxatie nodig.

                   

Transformatie

Transformatie is ‘hot’. Of het nu gaat om leegstaande kantoorpanden, schoolgebouwen, voormalige hotels, verouderde zorgcomplexen of verlaten fabrieksgebouwen; in nagenoeg elke stad is transformatie een onderwerp van gesprek. Wanneer een vastgoedeigenaar kiest voor transformatie, direct of indirect, dan is er eigenlijk altijd sprake van een uitdagend traject. De juiste balans vinden tussen haalbaarheid, doorlooptijd en opbrengst is essentieel. Wij hebben ruime ervaring in uiteenlopende transformatietrajecten. Het ging hierbij onder andere om transformatie van kantoorgebouwen en scholen naar wonen. Houdt het onderwerp transformatie u momenteel bezig en heeft u behoefte aan expertise en visie? Neem dan gerust contact met ons op.

Vrijblijvend advies?

Heeft u vastgoedadvies nodig ten aanzien van aanhuur/aankoop, waardering, transformatie of een andere kwestie? Klik dan hier voor een kennismaking.