Kantorenmarkt | positieve ontwikkeling | landelijk

De opname van kantoorruimte in de eerste helft van 2017 was de hoogste sinds 8 jaar. Ten opzichte van de eerste helft van 2016 steeg de opname met 13% tot een niveau van 581.000 m². Voor de crisis in 2008 lag dit op een niveau van 700.000 . Indien de groei van het afgelopen jaar zich ook in de 2e helft van 2017 doorzet kan de jaaropname uitkomen op 1.4 miljoen.

Zat de groei in 2016 vooral in de 5 grote steden van ons land zien we nu ook in stijging in andere steden. Vooral Amersfoort, Amstelveen, Enschede, Haarlemmermeer, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch lieten positieve cijfers zien ten opzichte van 2016. 43% van de opname vond plaats in de 5 grote steden, dit was 4% minder als in de eerste 6 maanden van 2016. Echter in absolute getallen steeg de opname in de 5G het meest, deze kwam uit op 252.000 m².

Het aanbod van leegstaande kantoorruimte is gedaald met 500.000 m². De totale leegstand bedraagt momenteel 6,4 miljoen m². Wanneer we daar het aanbod bij optellen van kantoorruimte die wel wordt aangeboden maar fysiek nog niet leeg staat komt het totale aanbod op 7,1 miljoen m². Wanneer het aanbod wordt geanalyseerd op kwaliteit en locatie kom je op de volgende drie deling:

  • – 19% van het aanbod wordt aangemerkt als ‘kansrijk’
  • – 48% van het aanbod wordt aangemerkt als ‘kanshebbend’
  • – 33% van het aanbod wordt aangemerkt als ‘kansarm’

Interessant is dan de analyse in welk segment de opname heeft plaatsgevonden. 47% van de opname vond plaats in het kansrijke segment, 41% in het kanshebbende segment en slechts 12% in het kansarme segment. Wanneer deze trend zich opnieuw doorzet zal er op termijn krapte kunnen ontstaan in het kansrijke marktsegment. In onze optiek is het voor gebouweigenaren in het kanshebbende segment interessant om hun panden een dusdanige upgrade te geven dat ze behoren tot het kansrijke segment. Hierdoor nemen de verhuurkansen toe.

Wanneer we inzoomen op de regio Zuidwest- Nederland dan zien we helaas dat deze positieve trend niet kan worden doorgetrokken in deze regio. Zowel in de regio Rotterdam als in de regio Breda werd in het eerste half jaar minder kantoorruimte opgenomen in vergelijking tot het eerste half jaar van 2016. In de regio Breda werd in de eerste 6 maanden 6.000 m² opgenomen. Dit was in de eerste 6 maanden van 2016 circa 23.000 m². Ondanks dat de verhuurmarkt voldoende dynamiek liet zien bleven de grotere transacties uit. Het aanbod is met 6% afgenomen. Dit kwam uiteraard door de opname van kantoorruimte maar ook transformatie van kantoormeters naar andere functies heeft hieraan bijgedragen. Op dit moment wordt er 168.000 m² aangeboden in de markt wat neerkomt op 14% van het totale kantoren areaal.

Ook in Rotterdam is zoals gezegd dit beeld waarneembaar. In de eerste 6 maanden werd er circa 41.000 m² opgenomen door de markt en dit is circa 11.000 m² minder(21%)  als in dezelfde periode vorig jaar. Duidelijk is dat ook ditmaal het grootste gedeelte van de transacties plaatsvonden in kwalitatief de beste gebouwen. Het aanbod bedraagt per 1 juli jl. 1.023.000 m² oftewel 21,8%  en kan als volgt worden verdeeld,  18% krijgt het kwaliteitslabel ‘kansrijk’, 58%  ‘kanshebbend’ en 24% ‘kansarm’. Gezien het forse aanbod staat men in Rotterdam nog steeds voor een enorme  uitdaging om de kantoorvoorraad terug te dringen. In de afgelopen 12 maanden is de voorraad met 2% gekrompen. Vooral de transformaties in o.a. wijnhavenkwartier, aan de boompjes en in het scheepvaartkwartier zijn hier verantwoordelijk voor.

In de regio Zuidwest-Nederland waren dit de 5 grootste verhuurtransacties:

01) Opel Nederland – 2.870 m² aan de Topaasstraat 54-62 in Breda

02) Tirbes  – 2.650 m²  aan de Coolsingel 6 in Rotterdam

03) Tribes – 2.500 m²  aan de Blaak 34 in Rotterdam

04) Metropool Rotterdam/Den Haag – 2.450 m² aan de Westersingel 12 in Rotterdam

05) Vuyk Engineering – 2.100 m² aan de Lichtenauerlaan 2 in Rotterdam

 

Bron: Cushman & Wakefield