Kantorenleegstand | 2016 | gedaald

In 2016 werd er in Nederland 1,26 miljoen vierkante meter kantoorruimte opgenomen door gebruikers. Hiermee kwam het opnameniveau 4% hoger uit dan in 2015. Opvallend was dat voor het eerst meer dan de helft (54%) van deze opname heeft plaatsgevonden in vijf grootste steden van ons land. Deze ontwikkeling past bij de eerder uitgesproken verwachtingen en bij de wereldwijde trend dat kantoorgebruikers zich in toenemende mate vestigen in de kernsteden.

Wanneer we de opnamecijfers verder analyseren zien we dat binnen de 5G Amsterdam de grootste opname voor haar rekening neemt. 31% (387.000 m²) van de opname vond daar plaats. Rotterdam volgt met 9%, Utrecht met 7%, Eindhoven met 4% en Den Haag met 3%.

De daling van de leegstand heeft zich in 2015 al ingezet. Dat was vorig jaar met circa 900.000 m² waarmee de totale leegstand uitkwam op 6,9 miljoen vierkante meter, 12% lager dan het jaar daarvoor. Deels zal dit worden veroorzaakt door de toenemende opname, echter dit aandeel is nog beperkt daar veel kantoorgebruikers bij een verhuizing meer meters achterlaten dan ze betrekken. Duidelijk is dat transformatie van leegstaande kantoorruimte (onttrekking) de grootste bijdrage levert bij het terugdringen van de leegstand. Naar schatting is er in 2016 circa 800.000 m² onttrokken aan de markt. In Nederland is Utrecht de gemeente met het laagste leegstandpercentage 10,8%.

Bron: Cushman & Wakefield