Gemeente Rotterdam | Makelaarsdiensten | De Lobel & Partners

Na een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Rotterdam partijen geselecteerd voor het verrichten van makelaarsdiensten die toezien op verkoop van gemeentelijk vastgoed (bedrijfsmatig- en maatschappelijk vastgoed).

De procedure bestond o.a. uit het uitwerken van een case die betrekking had op de verkoop van een object met het oog op herontwikkeling. Deelnemende partijen moesten hun visie geven over de toekomstige herontwikkeling alsmede een plan van aanpak om tot verkoop te komen.

De gemeente Rotterdam staat bij de verkoop van vastgoed voor een mooie opgave. In alle gevallen zal het gaan om een openbare procedure waarbij transparantie en marktwerking het uitgangspunt is. Gezien het aantal maakt de gemeente gebruik van 5 adviseurs waaronder De Lobel & Partners ‘real estate experts’. Recent werd de opdracht formeel getekend.