Duurzaamheid | geen vrije keuze | eigenaren kantoorgebouwen

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen verplicht minimaal een C-label hebben (oftewel een energie index van minimaal 1.3). De basis voor dit besluit ligt in het Energieakkoord en Klimaatakkoord van Parijs. Hierin is tot doel gesteld om het energieverbruik fors terug te dringen. 40% van ons energieverbruik houdt verband met de gebouwde omgeving. Hier is dus een groot voordeel te halen.

Een groot deel van beleggend Nederland staat hiermee voor een enorme uitdaging. Heeft een pand in 2023 geen C-label dan gaat de deur op slot. De eerste stap die nu gemaakt moet worden is ervoor zorgen dat alle kantoorgebouwen een label krijgen. Op dit moment is dat zeker nog niet geval. Zodra alle kantoorpanden een label hebben is duidelijk wie voor welke uitdaging staat. Zeker voor oudere  kantoorgebouwen betekent deze maatregel een enorme uitdaging en naar verwachting aanzienlijke investeringen. In het totaal zijn de kosten begroot op 860 miljoen euro.

Maar ook relatief jonge gebouwen voldoen niet per definitie aan de gestelde criteria die in 2023 gaan gelden. Echter door het aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichting en kleine aanpassingen aan de installaties kan het gestelde doel snel worden bereikt. Voor oudere gebouwen zullen de te nemen maatregelen verder gaan. Naar verwachting zal bij deze gebouwen ook de thermische schil moeten worden aangepakt.

Ondanks dat deze maatregel pas in 2023 van kracht wordt, zullen gebouweigenaren eerder maatregelen moeten gaan nemen. Gebruikers (huurders) van kantoorgebouwen zullen de komende jaren bij keuze van hun huisvesting rekening gaan houden met deze toekomstige maatregel. Kiest men voor een pand wat niet aan de eisen voldoet loopt men het risico in 2023 opnieuw te moeten verhuizen. Eigenaren moeten dus tijdig hierop inspelen willen zij de slag om de huurder uiteindelijk winnen.

Wij adviseren gebouweigenaren dan ook om nu al in kaart te brengen hoe een pand ervoor staat. Mogelijk kunnen noodzakelijke aanpassingen al worden meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit kan aanzienlijke besparingen  met zich meebrengen dan wel onnodige investeringen voorkomen. Een gesprek met een adviseur en het opstellen van een stappenplan is wat ons betreft een must. Wat men daarbij niet uit het oog moet verliezen is de aankondiging dat men in 2030 wil sterven naar een A-label voor alle kantoorgebouwen. Kortom regeren is vooruitzien!