Beleggingsmarkt | groei | Nederland

In 2016 werd er 14,8 miljard euro geïnvesteerd in Nederlands vastgoed. Dat was 18% meer als in het jaar 2015. De grootste stijging zat vorig jaar in de woningbeleggingen. Echter de ingezette groei is nog niet ten einde. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het beleggingsvolume met 40% ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Totaal kwam het investeringsvolume uit op 2,7 miljard euro.

Circa 820 miljoen euro werd geïnvesteerd in kantoorbeleggingen en circa 635 miljoen euro in de bedrijfsruimte markt. Deze laatste toonde echter de grootste stijging in vergelijking met het eerste kwartaal 2016. Ook de interesse voor woningbeleggingen blijft onverminderd groot. Met een investeringsvolume van circa 530 miljoen euro bleef het beleggingsvolume binnen de woningmarkt stabiel.

Sinds 2014 ligt het jaarlijkse investeringsvolume in vastgoed, structureel boven de 10 miljard euro. De belangrijkste reden hiervoor is een toenemende interesse voor het beleggen in vastgoed in het algemeen, gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (onder andere de aanhoudende lage rente) en een herstellende vastgoedmarkt. Dit is onder andere het gevolg van een groeiende economie.

Door de aanhoudende en verder toenemende interesse in Nederlands Vastgoed wordt ook voor 2017 verwacht dat het investeringsvolume van 10 miljard  euro minimaal wordt bereikt. Grootste uitdaging hierbij is het aanbod van kwalitatief goed beleggingsproduct.

Bron: JLL