Interview Léon de Lobel | Vastgoedjournaal | Kantorenmarkt

Vastgoedjournaal maakt deze zomer een virtuele reis door Nederland en vraagt onderweg makelaars naar de stand van zaken in hun regio. In het Zuid-Westen vonden we De Lobel & Partners bereid om iets te vertellen over hun ervaringen op de lokale kantorenmarkt. Léon de Lobel, partner en makelaar, stond VJ te woord. 

De Lobel en Partners ziet structureel thuiswerken niet in het vooruitzicht, maar juist een combinatie tussen thuiswerken en werken op kantoor zal voor de meeste kantoorgebruikers de insteek worden. “We zien in de afgelopen maanden dat bedrijven hierop anticiperen. Huisvestingsvraagstukken worden opnieuw geactiveerd en tegen het licht gehouden. Er is in vergelijking met een jaar geleden veel meer beweging. Partijen zijn kritisch en in toenemende mate is het van belang dat het aanbod aansluit bij de nieuwe eisen die gebruikers aan de toekomstige huisvesting stellen. Kwaliteit gaat een nog grotere rol spelen bij de selectie van de juiste werkplek. Dit zal op veel locaties tot uitdaging gaan leiden omdat het huidige aanbod veelal niet aan deze eisen voldoet.”

Combinatie thuiswerken en werken op kantoor
“Uiteraard kwam bij de eerste lockdown in maart 2020 de wereld een beetje stil te staan. Dit had direct invloed op de kantorenmarkt. Mensen kwamen thuis te zitten en huisvestingsvraagstukken gingen de ijskast in. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en ziet de wereld er weer totaal anders uit. Het thuiswerken had natuurlijk al haar intrede gedaan en kantoorgebruikers waren al bezig om de huisvesting hierop aan te passen. Bedrijven die dit echter nog niet hadden omarmd zijn hiertoe gedwongen en zijn er veelal achter gekomen dat het prima werkt”, aldus de Lobel.

Als de pandemie in de hand kan worden gehouden, voorziet de Lobel & Partners een verder herstel in de kantorenmarkt. Enerzijds gestuwd op groei bij de gebruikers waardoor de huidige huisvesting niet meer toereikend is en anderzijds vanuit de wens van gebruikers om de huisvesting beter aan te laten sluiten op de nieuwe manier van werken, met name op de activiteiten waarvoor medewerkers naar kantoor komen.

Is er sprake van een corona-effect? “Of corona zelf invloed heeft op het soort kantoorruimte wat men wil huren kun je je afvragen. Het is meer zoals eerder aangegeven de nieuwe manier van werken. Dit was een ontwikkeling die al gaande was maar die door corona bij een groot aantal bedrijven in een versnelling is gekomen.“

Krimp bij traditionele beroepen 
“We zien wel een sterke groei bij bedrijven die gelieerd zijn aan online activiteiten. Maandelijks worden daar mensen aangenomen waardoor huisvesting niet meer passend is. Daarentegen zien we wat krimp bij de meer traditionele beroepen omdat die overgaan tot en combinatie thuiswerken en op kantoor.”

Prijsontwikkeling
Volgens de makelaar zijn de prijzen van kantoren door terughoudendheid van gebruikers op bepaalde locaties gedaald: “Hierbij doel ik dan op leegstaande kantoorgebouwen. Ook de terughoudendheid van banken om hiervoor een financiering te verstrekken heeft daar invloed op gehad. Voor de komende periode verwachten wij een stijging van prijzen. Enerzijds omdat de vraag zal aantrekken en anderzijds omdat de bouwprijzen fors stijgen waardoor nieuwbouw erg duur wordt en bestaand aanbod daardoor interessanter wordt.”