Insulindestraat

Rotterdam

Woningbelegging

Koop

Verkoop bij inschrijving

Neem contact op

Woningbelegging | Rotterdam | Bergpolder

In opdracht van de gemeente Rotterdam zijn wij gestart met de verkoop van twee woonobjecten omvattende twee dubbele beneden- en  bovenwoningen, alsmede een enkele bovenwoning gelegen aan de Insulindestraat 285A, B01 + B02 en 287A01, A02 + B te Rotterdam.

Beschikbaar voor verkoop is de volle eigendom van twee percelen grond met de zich op deze gronden bevindende opstallen, twee dubbele onder- en bovenwoningen en een enkele bovenwoning. Volgens de Rijksdienst voor het Kadaster en de openbare registers in Nederland, blijkt uit de kadastrale registratie van het terrein plaatselijk bekend als Insulindestraat 285 en 287 te 3038 JV Rotterdam het navolgende: gemeente ROTTERDAM, sectie AB, nummers 144 en 145, respectievelijk groot 363 m² en 161 m². De twee benedenwoningen zijn verhuurd voor bewoning.

De kale huur van nr. 285A bedraagt EUR 4.832,52 en van nr. 287B EUR 4.973,04 op jaarbasis. Een gedeelte van nr. 287 is sinds enige jaren gekraakt. Door de verkoper worden hier geen juridische stappen op ondernomen.

Locatie

De woonobjecten zijn gelegen in de hippe woonwijk Bergpolder in Rotterdam, op loopafstand van talloze voorzieningen zoals supermarkten, horeca, winkels én bij één van de toekomstige opgangen van de groene wandelroutes over de Hofbogen (vanaf 2024 loop je vanaf het Sint Franciscus Gasthuis via de 2 kilometer lange wandelpromenade tot aan het Hofplein).

Het winkelcentrum Eudokiaplein, de tram, bus, Randstad Rail en de uitvalswegen A20 en A13 zijn snel te bereiken. In 5 minuten fiets je naar het centrum en ook het Kralingse Bos, het Vroesenpark en dierenpark Blijdorp liggen op fietsafstand.

Bestemmingsplan

Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Blijdorp-Bergpolder’ vastgesteld door de gemeenteraad op 2 februari 2017 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de enkelbestemming Wonenen ‘Tuin-1’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 3’ heeft. De hiervoor aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en- paden en dakterrassen.

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits a) de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bvo van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf; b) ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten; c) de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen; d) er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; e) er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf. Voor meer informatie verwijzen u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopproces

Ingevolge de Kadernota Vastgoed vindt de verkoop plaats via een openbare en transparante inschrijvingsprocedure. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons kantoor waarna u toegang krijgt tot de dataroom.

Het is niet mogelijk om de objecten te bezichtigen.

Er is geen vraagprijs. U bent vrij een onherroepelijke bieding te doen. De bieding is zonder enig voorbehoud en onvoorwaardelijk. Deelverkoop van de objecten behoort niet tot de mogelijkheden.

Indienen onvoorwaardelijk bod bij de notaris
Uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 vóór 12:00 via:

Rox Legal 
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
t.a.v. mevrouw N. Hemradj

of per e-mail: nisha.hemradj@roxlegal.nl

In de algemene voorwaarden verkoop bij inschrijving, zoals opgenomen in de dataroom, wordt de procedure uitvoerig omschreven.

Wijze van oplevering

Koper dient te beseffen dat de objecten niet in een goede staat verkeren en dat de gemeente Rotterdam de objecten verkoopt in de feitelijke toestand waarin ze zich op dit moment bevinden: ‘as is where is’ met alle bekende en onbekende gebreken.

Oppervlakte

 • Gebruiksoppervlakte totaal
  579,60 m²
 • Bruto inhoud totaal
  2.152,41 m²
 • Bruto vloeroppervlakte totaal
  682,70 m²
 • Perceeloppervlakte
  363 m² en 161 m²

Overig

 • Bouwjaar
  1909 en 1907
 • Energielabel
  D en G
 • Actuele huuropbrengst
  EUR 9.805,56 op jaarbasis

Insulindestraat

Rotterdam