Heerbaan 14-40

Breda

Kantoorruimte

Koop

Executoriale verkoop

Neem contact op

Vrijstaand kantoorgebouw Breda | executoriale verkoop

Het betreft een vrijstaand kantoorgebouw in Breda, gelegen aan de Heerbaan 14-40.

Het betreft hier een executoriale verkoop (ex. Art. 3: 268 BW) op 18 mei 2021 vanaf 15:00 uur middels een online veiling via BOG auctions, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan BUREN.

Het object is omstreeks 1976 gebouwd en omvat 5 bouwlagen met een metrage van in totaal circa 5.054 m² vvo. Op eigen terrein zijn circa 66 gemarkeerde parkeerplaatsen aanwezig. Het gebouw beschikt over een EPC-label A en is daarmee bestendig voor toekomstige wet- en regelgeving hieromtrent.

Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Breda Zuid/Oost’ vastgesteld door de Raad op 23 december 1997 waaruit blijkt dat de locatie de enkelbestemming ‘Kantoren’ heeft. De hiervoor aangewezen gronden zijn bestemd voor zakelijke en maatschappelijk dienstverlening. Voor meer informatie zie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale gegevens

Gemeente: GINNEKEN
Sectie: A
Nummer: 3879
Groot: 4.220m²
Rechten: Volle eigendom
Bouwjaar: omstreeks 1976

Actuele huursituatie

 • Gehuurde: Circa 1.135m² kantoorruimte op de begane grond + 17 parkeerplaatsen
 • Actuele huur: EUR 147.238,84 op jaarbasis
 • Servicekosten: EUR 40.994,- op jaarbasis exclusief BTW
 • Expiratie: 28 februari 2024
 • Opmerking: Geen BTW belaste huur

Faciliteiten in directe omgeving

De Heerbaan wordt gekenmerkt door een mix van woningen en een aantal kantoorgebouwen en sport en leisure. In de directe omgeving van vrijstaand kantoorgebouw zijn diverse gerenommeerde bedrijven gehuisvest zoals Driscoll’s, Weightwatchers en Advantech Europe. Het naastgelegen Amrath Hotel wordt de komende jaren herontwikkeld tot Breda City Campus, een complex  met short- en longstay-voorzieningen en ondersteunende functies.

Breda is gelegen in de provincie Noord Brabant en is met ongeveer 185.000 inwoners een van de belangrijkste steden in deze regio. De stad beschikt over een mooi historisch centrum en ademt het bourgondische karakter wat men verwacht. Breda is strategisch gelegen tussen de Randstad en de Benelux wat voor een groot aantal bedrijven reden is om zich hier te huisvesten. De stad beschikt over goede voorzieningen op het gebied van wonen, winkelen en werken. Rondom de stad ligt een groene omgeving met veel bossen en mogelijkheden voor recreatie.

Goede bereikbaarheid via A16, A27, A58

De bereikbaarheid van het kantoorgebouw is zeer goed te noemen door de directe aansluiting op de zuidelijke rondweg, die een verbinding geeft tot zowel de rijksweg A16 (Rotterdam/Breda/Antwerpen) als de rijksweg A27 (Utrecht/Breda). In de directe omgeving zijn enkele bushaltes op loopafstand gelegen welke een directe verbinding bieden op o.a. het Centraal Station van Breda.

Het proces

Technisch en milieu

Er is geen technisch- of milieuonderzoek naar het vrijstaand kantoorgebouw uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren in het kantoorgebouw. Aan verkoper is niet bekend of in het verkochte asbesthoudende materialen zijn verwerkt.  Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest of milieu verontreiniging kan voortvloeien.

Veiling

Het registergoed zal op 18 mei 2021 vanaf 15:00 online, uitsluitend via de website www.bog-auctions.com ten overstaand van notaris mr. G.J.B. Schrickx verbonden aan BUREN te Den Haag dan wel diens waarnemer, krachtens de artikelen 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, in het openbaar in één zitting bij opbod en afslag executoriaal worden verkocht.

Voor het kunnen meebieden via de elektronisch veiling dient u zich te registreren door eerst een account aan te maken op de website www.bog-auctions.com. Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account. Deze registratie is niet vereist indien er een onderhandse bieding voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt gedaan.

Inzetpremie

De inzetpremie (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) voor het Registergoed bedraag 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Bij niet-gunning wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden, die gepubliceerd zullen worden op de website van BOG auctions.  

Onderhands bieden

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijke, onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Een onderhandse bieding dient uiterlijk op 3 mei 2021, 23:59 uur bij de veilingnotaris te zijn ingediend, ofwel per post ofwel per e-mail: k.prick@burenlegal.com.

Voor het doen van een onderhandse bieding dient u bij voorkeur gebruik te maken van het op de website van BOG auctions geplaatste biedformulier.

Onderhandse biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Algemene Veilingvoorwaarden

Op de executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden die gepubliceerd zullen worden op de website van BOG-auctions.

Biedprotocool

Het biedprotocool alsmede de overige veilinginformatie, waaronder het kostenoverzicht, is via de website van BOG-auctions in te zien.

Veilingkosten

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Belangrijke data

3 mei 2021 om 23:59 à laatst mogelijk tijdstip voor het indienen van een onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk).

18 mei 2021 vanaf 15:00 à start openbare veiling van het registergoed.

Bezichtigingen

Op de volgende dagen is het mogelijk om het object te bezichtigen:

 • Donderdag 15 april 2021, 13:00 – 15:00
 • Donderdag 22 april 2021, 13:00 – 15:00

Indien u gebruik wilt maken van één van deze bezichtigingsmogelijkheden, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar marieke@delobelpartners.nl. In verband met Covid-19 plannen we graag een tijd met u in.

Gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen. Bij niet-gunning wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden, die gepubliceerd zullen worden op de website www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting

Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Energielabel

Op grond van de Regeling Energieprestatie Gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er echter niet voor in dat eigenaar aan deze verplicht zal (kunnen) voldoen.

Garanties

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgeen dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan en mededeling achterwege blijft.

Bijzondere lasten/ beperkingen

Ten aanzien van het bestaan van bijzondere verplichtingen betreffende het registergoed, wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden, die gepubliceerd zullen worden op de website www.bog-auctions.com.

Digitale dataroom

Toegang tot de digitale dataroom van het kantoorgebouw kan verkregen worden door middel van aanmelding bij De Lobel & Partners (marieke@delobelpartners.nl).

 

Neem gerust contact op voor meer informatie, wij helpen u graag!

Oppervlakte

 • begane grond
  ca. 1.135 m² vvo
 • eerste verdieping
  ca. 1.075 m² vvo
 • tweede verdieping
  ca. 1.075 m² vvo
 • derde verdieping
  ca. 1.075 m² vvo
 • vierde verdieping
  ca. 694 m²

Heerbaan 14-40

Breda