Bosstraat 35

Roosendaal

Bedrijfsruimte

Koop

EUR 2.250.000,-

Neem contact op

Multifunctionele bedrijfsruimte | perceel ca. 13.000 m² | Roosendaal

Een multifunctionele bedrijfsruimte, gelegen op een riant, volledig verhard en omheind buitenterrein met een totale oppervlakte van circa 13.235 m² aan de Bosstraat 35 op bedrijventerrein Borchwerf I te Roosendaal, is voor verkoop beschikbaar.

De bedrijfsruimte heeft een hoogte van circa 8 meter (bij benadering) en is onder andere voorzien van meerdere toegangsmogelijkheden, een loading dock aan de zijkant van het pand, weegbrug, TL-verlichtingsarmaturen en ruim voldoende aansluitpunten voor (kracht)stroom.

Het pand leent zich met deze eigenschappen uitstekend voor uiteenlopende functies als productie-, assemblage of opslagactiviteiten. Daarnaast leent het buitenterrein zich perfect voor het stallen van personen- en vrachtauto’s en/of buitenopslag.

De totale vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte bedraagt circa 3.000 m², bestaande uit tweedelen, te weten twee opslaglocaties en één afvulruimte.

Het object is gelegen op een perceel van in totaal circa 13.235 m², waarvan effectief circa 10.000 m² kan worden benut voor het parkeren van personen- of vrachtwagens, alsmede buitenopslag, of voor eventuele uitbreiding van de bedrijfsruimte.

Goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein

Bedrijventerrein Borchwerf I in Roosendaal is een modern bedrijventerrein in West-Brabant dat ruimte biedt aan ondernemingen van klein tot groot.  Er is een brede diversiteit aan ondernemingen uit de handels- en logistieke sector gevestigd. Onder meer Jan de Rijk, Loendersloot, DHL, Cloeta, Imperial, Polynorm hebben op dit park vestigingen ondergebracht.

De locatie is uitstekend bereikbaar via de A17 en de A58. Door haar ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de goede arbeidsmarkt, biedt Roosendaal aantrekkelijke vestigingscondities voor handelsondernemingen, productiebedrijven en logistiek dienstverleners.

Bestemming en kadastrale gegevens

Het object valt binnen het bestemmingsplan ‘Borchwerf I’ en heeft als bestemming ‘bedrijventerrein -4’, bestemd voor industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede groothandelsbedrijven.

Kadastrale aanduiding:

 • Gemeente: ROOSENDAAL
 • Sectie: A
 • Nummer: 4932 & 4933
 • Groot: respectievelijk 695 m² & 12.540 m², in totaal 13.235 m²

Op het perceel rusten enkele erfdienstbaarheden die over en weer in acht genomen dienen te worden. Één en ander lichten wij graag nader aan u toe in een oriënterend gesprek. De betreffende documentatie is op aanvraag beschikbaar.

Oppervlakte

 • Bedrijfsruimte
  circa 3.000 m²
 • Perceel
  circa 13.000 m²

Voorwaarden

 • 10% bankgarantie of waarborgsom

Eigendomsoverdracht

 • In overleg, op korte termijn mogelijk!

Opleveringsniveau

 • Bedrijfsruimte:
  Buitenterrein:
 • Verharde vloer middels stelconplaten;
  Vrijwel volledig verhard middels stelconplaten;
 • Vrije hoogte circa 7 meter;
  Volledig omheind met een hekwerk, toegankelijk via een poort met slagboom;
 • Meerdere krachtstroompunten aanwezig
  Weegbrug;
 • 1 overheaddeur en meerdere schuifdeuren;
  Terreinverlichting.
 • Loading dock aan zijkant van het pand;
 • Toiletgroep;
 • TL-verlichtingsarmaturen;
 • Alarminstallatie;
 • Brandmeldinstallatie;
 • Brandblusmiddelen;
 • Ruim voldoende daglichttoetreding.

Parkeren

 • Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bosstraat 35

Roosendaal