Laan van Nieuw Blankenburg 10

Rozenburg

Bedrijfsruimte

Koop

vanaf EUR 625.000,-

Neem contact op

Multifunctioneel gebouw | te koop | 688 m² | Rozenburg

Dit multifunctioneel gebouw van circa 688 m² aan de Laan van Nieuw Blankenburg 10 in Rozenburg mogen wij namens de gemeente Rotterdam te koop aanbieden. Het object is gelegen op een ruim perceel van 1.885 m² en biedt diverse gebruiksmogelijkheden binnen de vigerende bestemming ‘Bedrijf’.

Multifunctioneel gebouw

Het object maakt onderdeel uit van een groter complex dat voorheen volledig verhuurd was aan de brandweer. Echter door een heroverweging van de huisvesting heeft de brandweer besloten een kleiner gedeelte van het complex in eigendom te verwerven en te gebruiken voor haar activiteiten. Het resterende gedeelte van het complex wenst de gemeente Rotterdam te verkopen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt het complex kadastraal en bouwkundig gesplitst door de verkoper.

Op eigen terrein zijn circa 42 gemarkeerde parkeerplaatsen aanwezig. Voorts is er op het parkeerterrein een mast van het luchtalarm gesitueerd. Deze dient gehandhaafd te blijven en blijft in eigendom bij de gemeente Rotterdam. Hiertoe zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd.

Gelegen tussen de industrie van de Botlek en Europoort  en het water eromheen

Het multifunctioneel gebouw is gelegen in het dorp Rozenburg binnen de gemeente Rotterdam. Rozenburg heeft circa 13.000 inwoners en ligt tussen de industrie van de Botlek en Europoort en het water er omheen. Op korte afstand zijn de op- en afritten van de rijksweg A15 gelegen. De omgeving wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen en groenvoorzieningen. Belendingen bestaan uit de milieustraat en een bedrijfscomplex. Diverse voorzieningen zoals winkels en horeca zijn op loopafstand gelegen.

Bestemming Bedrijf tot en met categorie 3.2

Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Rozenburg’ vastgesteld door de gemeenteraad op 11 maart 2010 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de enkelbestemming ‘Bedrijf’ met een functie aanduiding ‘Bedrijf tot en met categorie 3.2’ heeft. De hiervoor aangewezen gronden zijn bestemd voor een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten.

Voorts is op de plankaart een bouwvlak opgenomen. Gebouwen mogen uitsluitend binnen dit bouwvlak gebouwd worden met een beperkte mogelijkheid om buiten het bouwvlak te bouwen. De maximale bouwhoogte is 8 meter. Voor meer informatie verwijzen u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Kadastrale gegevens

Gemeente: ROZENBURG
Sectie: B
Nummer: 10198 (gedeeltelijk)
Groot: 1.885 m² (nader in te meten)

Verkoop multifunctioneel gebouw

Vraagprijs
Er is geen vraagprijs. U bent vrij een bieding te doen vanaf EUR 625.000,– K.K.

Indien u het gebouw wenst te bezichtigen verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat we een afspraak kunnen inplannen.

Indienen bod bij de notaris
Uiterlijk dinsdag 8 maart 2022 vóór 16:00 via:

Schaap Advocaten Notarissen 
Parklaan 17
3001 KB Rotterdam
t.a.v. mevrouw mr. R.T. Reijnders

of per e-mail: reijnders@schaap.eu

Voor meer informatie over dit multifunctioneel gebouw, neem gerust contact met ons op.

Oppervlakte

  • gebouw
    circa 688 m²
  • perceel
    1.885 m²

Vraagprijs

  • Er is geen vraagprijs.
    U bent vrij een bieding te doen vanaf EUR 625.000,-- K.K.

Laan van Nieuw Blankenburg 10

Rozenburg